Hacker group threatens to disclose more than 800 GB of Braskem data on the dark web

Hacker group Revil asked for a reward for not posting data from Braskem, which did not reveal whether the group asked for ransom in Monero this time.

Hacker group threatens to disclose more than 800 GB of Braskem data on dark webNOTÍCIAS

The well-known Revil hacker group, which invaded the systems of the Brazilian petrochemical company Braskem in early October, now threatens to disclose more than 800 GB in company data on Dark Web if the ransom is not paid.

Video shows hacker hacking into coffee maker and alerts about danger of Internet of Things
According to Ciso Advisor, the hackers commanded a ransomware attack on October 3 and 4, hijacking 25 servers with 874 GB in files.

Now, the hackers threaten to sell all content through an auction on the Dark Web if the ransom they requested is not paid. The group posted a message:

„We have 874 GB of data, corporate and private documents, as well as files affecting investors obtained from the company’s local network on more than 25 file servers; before downloading the information only the most important and critical are analyzed and downloaded.

In a few days we will publish some of the company’s files here.

We will auction all the data later“.

US steps up global fraud enforcement actions in crypto
Although hackers say there was a ransom demand, the figures were not disclosed. Ransomware operators have been known to hack into the systems of companies and public entities, with several cases registered this year.

In September, Revil led a Chilean public bank to close its branches in a similar attack. Before that, in July, the group attacked Spain’s railroad company ADIF, also stealing over 800 GB of data.

U.S. Internal Revenue Service offers a reward of US$625,000 to anyone who can break Monero’s privacy
The group also usually ransom Monero after hijacking the systems and files. Also in July, one of the victims was Argentina’s largest telecom company, demanding a ransom of US$7.5 million in its privacy-focused currency.

Brazil is one of the countries in the world that suffers most from cyber attacks. Half of the orchestrated attacks against companies in Latin America have targeted companies in the country.

Japan: Payment company JCB and Mizuho Bank test block-chain-based IDs

Fujitsu has been working on block chain-based digital identity tools since 2019.

Large financial institutions in Japan are increasingly using block chain to streamline digital identity systems.

Japan’s third largest bank, Mizuho Bank, and the local payment giant JCB intend to test a block-chain-based interoperability system for digital identities. The new system will use a block chain solution developed by Fujitsu Laboratories, Fujitsu announced on Thursday.

The new joint initiative will allow companies to test mechanisms Crypto Bull for the secure transmission and linking of member identities from multiple business operators. This data includes names, addresses and employers stored on a cloud platform developed by Fujitsu. The pilot project will involve 100 employees of the Fujitsu group. The pilot project is expected to last about four months.

All three companies, namely Fujitsu, Mizuho Bank and JCB, have shown interest in the blockchain industry in recent years.

Fujitsu has been using block chain technology in digital identity management tools since 2019. In July 2019, Fujitsu Laboratories launched its Blockchain-based solution for evaluating user identities and trustworthiness of online transactions. The tool enables users to assign a „trustworthiness rating“ to each member based on the user ratings stored in a block chain.

In late 2019, JCB, Japan’s leading credit card issuer, announced its intention to launch a new block-chain-based business-to-business payment solution. To develop the platform, the company entered into a partnership with the block chain-based commercial payment platform Paystand. In May, JCB also entered into a partnership with Techfund, a technology accelerator, with the aim of building a sustainable transaction system based on Blockchain.

In February 2019, Mizuho Financial Group also announced its intention to launch a digital currency platform for payments and remittance services.

Jaki skandal z BitMEX-em? Dane dotyczące kontraktów terminowych Bitcoin pokazują, że inwestorzy skupili się na 12 tys. dolarów.

Kontrakty futures na Bitcoin’y i opcje utrzymywały się na stałym poziomie pomimo wiadomości BitMEX i Kucoin’a, sygnalizując, że run na byka za $12K jest bliski.

BitMEX był niekwestionowanym liderem w handlu kontraktami terminowymi na Crypto Profit i gdyby coś podobnego do wczorajszego postępowania cywilnego miało miejsce w latach 2015-2018, rynki kryptograficzne całkowicie by się załamały.

Niezależnie od częściowego ożywienia do 10 600 dolarów, które nastąpiło stosunkowo szybko, rynki instrumentów pochodnych utrzymały się na stałym poziomie podczas spadku do 10 400 dolarów. Ani kontrakty terminowe BTC, ani opcje nie wykazywały żadnych oznak dyskomfortu w związku z negatywnymi wiadomościami.

Rynek kontraktów terminowych prawie zignorował całe wydarzenie i jest to silny wskaźnik, że inwestorzy pozostają byczy. Sugeruje to również, że rynki będą testować 12.000 USD wcześniej niż można by się spodziewać.

Dzienny wolumen kontraktów terminowych na BitMEX Bitcoin, 2019 r.

Jak pokazano powyżej, do lipca 2019 roku BitMEX posiadał blisko 50% udziału w rynku. Przewaga ta wynikała z faktu bycia prekursorem na rynku tzw. kontraktów wieczystych (inverse swaps). Poza tym, że giełda instrumentów pochodnych nie wymagała KYC, oferowała również do 100x dźwignię finansową, co pomogło w powiększeniu ogromnej bazy użytkowników.

Po korekcie rynku w Czarny Czwartek cena Bitcoinów spadła poniżej 3.600 USD, giełdy konkurencyjne zakodowały ofertę podobnych usług, co doprowadziło do utraty przez BitMEX dominującej pozycji w 2019 roku.

Niektórzy w społeczności kryptońskiej uważają, że głównym winowajcą utraty udziału w rynku był wprowadzony przez BitMEX zakaz dla amerykańskich klientów, a inni wskazują na ich agresywny silnik likwidacyjny jako katalizator.

Podczas katastrofy z 13 marca BitMEX stanął w obliczu trudności technicznych i wyłączył się na 25 minut. W jakiś sposób, w wyniku awarii i spadku ceny Bitcoina poniżej 4000 dolarów, fundusz ubezpieczeniowy BitMEX był w stanie zwiększyć swoje udziały o 1000 BTC w ciągu następnych 48 godzin. Od tego czasu, otwarte oprocentowanie kontraktów terminowych BitMEX zostało obniżone poniżej 1 mld dolarów.

Dzienne wolumeny kontraktów terminowych na BitMEX Bitcoin, 2020 r.

Patrząc na nowsze dane, BitMEX stał się prawie nieistotny pod względem ilościowym. W ciągu ostatnich trzech miesięcy jego udział w rynku wynosił około 18% i chociaż nie można zmierzyć wpływu giełdy na kształtowanie się cen BTC, jasne jest, że w ciągu ostatnich osiemnastu miesięcy stracił on swoją przewagę.
Kontrakty terminowe na Bitcoin’y utrzymywały się na stabilnym poziomie pomimo wiadomości.

Wskaźnik bazowy porównuje cenę kontraktów terminowych do aktualnego poziomu na regularnych giełdach spot. Jest on również powszechnie nazywany premią za kontrakty terminowe.

Zdrowe rynki charakteryzują się zazwyczaj 5% do 15% zannualizowaną podstawą, w sytuacji znanej jako contango. Z drugiej strony, ujemna podstawa (kontrakty terminowe z dyskontem) występuje zwykle na rynkach o dużym stopniu niedźwiedzia.

Krzywa kontraktów terminowych BTC

Powyższy wykres pokazuje 5,4% lub więcej zannualizowanej 3-miesięcznej składki kontraktowej dla każdej giełdy z wyjątkiem BitMEX. Zasadniczo, profesjonalni traderzy sygnalizują, że ich oczekiwania nie zostały naruszone przez wczorajsze wydarzenia.

Jeśli wczorajsze wiadomości mają coś zabrać, to znaczy, że jest to kwestia specyficzna dla danej giełdy, która ma niewielki lub żaden wpływ na ogólne rynki kontraktów terminowych.

Warto zauważyć, że premia futures może pozostać stosunkowo stabilna, podczas gdy inwestorzy zamykają swoje pozycje. Byłaby to niewątpliwie bardzo niepokojąca sytuacja, gdyż sygnalizowałaby ona, że inwestorzy martwią się o płynność giełd.

Z tej perspektywy, otwarte zainteresowanie jest najbardziej krytycznym dowodem zaufania inwestorów do danego rynku lub giełdy.

Nawet gdyby łączna suma nie uległa zmianie, exodus z BitMEX na inne giełdy znalazłby odzwierciedlenie w danych dotyczących otwartego zainteresowania.

Kontrakty terminowe typu BTC z otwartym interesem

Zwróćcie uwagę na to, jak niespokojne były wczorajsze wiadomości. Otwarty interes BitMEX-a wyniósł 650 milionów dolarów, co oznacza spadek o 11% w stosunku do dnia poprzedniego, podczas gdy zagregowana liczba nie uległa zmianie.

Huobi wchłonął większość zmian, co wskazuje, że niektórzy inwestorzy prawdopodobnie zmienili swoje pozycje.
Sentyment związany z opcjami Bitcoin pozostaje neutralny

Delta 25% pochylenia jest przydatna do oceny nastrojów profesjonalnych handlowców poprzez wycenę opcji. Porównując dorozumianą zmienność opcji kupna i sprzedaży o podobnym ryzyku, inwestor może stwierdzić, czy kupno opcji kupna jest droższe (bycze) czy sprzedaży (niedźwiedzie).

Opcje Bitcoin 3-miesięczne 25% delta skew

Powyższy wykres pokazuje, że 3-miesięczne opcje 25% pochylenia delty utrzymały się w neutralnym terenie. Negatywny wskaźnik oznacza, że sugerowana zmienność dla wezwań jest większa niż put, sygnalizując nieco pozytywne oczekiwania rynku.

Wskaźnik ten oscyluje pomiędzy 0% a -5% przez ostatni tydzień i jest daleki od niedźwiedziego scenariusza. Jeśli cokolwiek, to wczorajszy ruch można uznać za niefortunny dla sentymentu do opcji.
Na rynkach hossy, złe wiadomości są łatwo odkładane na bok.

Nie ma lepszego wskaźnika byka niż złe wieści. Niezależnie od malejącego znaczenia BitMEX-a w zakresie wolumenu i cen, wspierana przez rząd akcja przeciwko giełdom z pierwszej piątki z pewnością osłabiłaby cenę, gdyby nastroje na rynku były następujące

I Bitcoins Tokenizzati su DeFi valgono ora oltre 1 miliardo di dollari

Il numero di Bitcoin gettonati bloccati in protocolli di finanza decentralizzata (DeFi) ha superato la soglia dei 100K. È interessante notare che più della metà di questi Bitcoins sintetici sono stati raccolti negli ultimi 30 giorni, il che dimostra quanto la gente sia disposta a interagire con i protocolli DeFi utilizzando anche la più grande crittovaluta per capitalizzazione di mercato.

Oltre 100K di Bitcoins a gettoni bloccati in DeFi

A seguito delle informazioni fornite dalla piattaforma di analisi del settore, DeFi Pulse, ci sono attualmente 100.13k Bitcoins tokenized Bitcoins bloccati in diversi protocolli. In accordo con il prezzo della criptovaluta, il totale dei Bitcoins sintetici bloccati ammonta a 1,078 miliardi di dollari. Al momento della scrittura, il Bitcoin Code è scambiato a 10.767 dollari su Coinmarketcap.

Andando con il numero di Bitcoin gettonati in DeFi nell’ultimo mese, le informazioni oggi sono abbastanza rialziste per Bitcoin. Secondo DeFi Pulse, c’erano solo 49,346K ($531.308.382) al 18 settembre. Tuttavia, il numero è più che raddoppiato fino a 100K, il che segnala una maggiore richiesta di gettoni nella finanza decentralizzata.

Più tokenizzazione Bitcoin

La rapida crescita della domanda di gettoni diventa più evidente quando l’8 settembre il Cryptopolitan ha riferito che il numero di questi gettoni esistenti era di quasi 70.000. Andando oltre, il numero di Bitcoins gettonati attualmente costituirà quasi il 13 per cento del valore totale bloccato (TVL) nei protocolli DeFi, che si aggira intorno agli 8,56 miliardi di dollari durante il periodo di scrittura.

Wrapped Bitcoin (WBTC) ha il maggior numero di Bitcoin nel settore della finanza decentralizzata, circa 56,8K WBTC. Inoltre, è la più grande piattaforma di tokenization Bitcoin.

Il WBTC è seguito da Curve Finance, RenVM, e Aave come i primi quattro protocolli con il maggior numero di token Bitcoin. Si prevede che la domanda di Bitcoin nel DeFi aumenterà continuamente con il tempo, man mano che l’industria guadagnerà un maggior numero di adozioni e di lanci di protocolli.

Bitcoin HODLer Cynthia Lummis wint Senaatsvoorzitter in Wyoming

De Amerikaanse senaatskandidaat Cynthia Lummis (R-Wyo.) is pro-bitcoin en heeft haar eerste aankoop zeven jaar geleden gedaan.

Voormalig Rep. Cynthia Lummis (R-Wyo.) heeft de eerste ronde van de Amerikaanse Senaat gewonnen. Op Dinsdag, won zij haar staat Senaat GOP primair en is nu één stap dichter aan het vervangen van terugtrekkende Sen. Mike Enzi (R).

Lummis, die vier termijnen in het Huis diende, zal nu tegenover Merav Ben-David staan, maar staat op het punt om de zetel te vullen.

Ze is een bitcoin-houder, wat geen verrassing is gezien het feit dat haar staat Wyoming de VS leidt in het integreren van blokketentechnologie en cryptocurrency in het regelgevend kader.

In een interview met CoinDesk, een paar maanden geleden, onthulde ze dat ze haar eerste Bitcoin Code, die ze in 2013 kocht, nog steeds vasthoudt omdat ze een „HODLer“ is. Lummis heeft nooit verkocht en blijft een koper, omdat het de manier is om haar toekomst te beschermen.

Als pleitbezorger van bitcoin gelooft ze in de huidige macro-omgeving, „we hebben winkels van waarde nodig die losgekoppeld zijn van de economie“, en dat is bitcoin.

In de 21ste eeuw, waar de centrale bank geld drukt en de waarde van de Amerikaanse dollar daalt, „kunnen cryptocurrencies op het hoogtepunt zijn,“ zei ze.

In tegenstelling tot alle belangstelling voor door de centrale bank gesteunde digitale valuta’s, is Lummis heel duidelijk op dit gebied en legde ze uit hoe dat een kwestie van gemak is in plaats van zich te richten op het opslaan van waarde.

„Zolang een dollar-gebaseerde digitale valuta wordt ondersteund door het volledige geloof en krediet van de VS, in tegenstelling tot iets schaarser, dan denk ik niet dat het waarde kan toevoegen,“ zei ze.

Volgens Nic Carter, mede-oprichter van Coin Metrics, is het „verbazingwekkend“ dat ze gelooft in bitcoin en cryptocurrencies hebben gegeven dat „Cynthia waarschijnlijk de nieuwe senator van Wyoming gaat worden.“

„Iedereen die dacht dat Amerika uiteindelijk Bitcoin niet zou omarmen is gek. Bitcoin-waarden en constitutionele kernwaarden van Amerika hebben veel gemeen,“ voegde hij eraan toe.

Bitcoin-hinta 12 000 dollaria näkymässä vähittäiskauppana, institutionaaliset kauppiaat kääntyvät ahneksi

Bitcoin Trader hinta on vakiintumassa tiukempaan valikoimaan, kun kauppiaat valmistautuvat kolmanteen yritykseen 12K dollarin tasolla.

Saatuaan 6,3% pudotuksesta 11 200 dollariin 11. elokuuta, Bitcoin ( BTC ) -hinta näyttää valmistautuvan kolmanteen ajoon 12K dollarin merkillä

Tämä tulee viikon nousukatsauksen jälkeen, joka sisälsi Nasdaq-pörssiyhtiö MicroStrategy: n 21.454 BTC: n ostamisen suojana heikentyvältä Yhdysvaltain dollarilta, Coinbase-pörssin, joka tarjoaa Bitcoin-lainoja , ja paljastuksen, että BlackRock ja Vanguard ovat MicroStrategyn osakkeiden merkittäviä omistajia .

Lisääntyvä nouseva ilmapiiri kattaa koko salaussektorin, ja todisteet tästä ovat peräisin Tezosin ( XTZ ) ja Chainlinkin ( LINK ) kaltaisista altcoineista, jotka ovat nousseet aiempien kaikkien aikojen ennätyksen yläpuolella, ja kourallisesta DeFi-aiheiseen rahakkeeseen seuraavaa mallia.

Crypto Fear & Greed -indeksi osoittaa tällä hetkellä, että sijoittajien suhtautuminen on korkea, koska indikaattori lukee ‚Extreme Greed‘. Tämä on jyrkkä vastakohta heinäkuusta, jolloin indikaattori lukee ”Pelko” ja salakirjoittajat pelkäsivät, että Bitcoin-hinta laskee takaisin alimmilleen 10 000 dollaria.

Päivittäinen aikataulu osoittaa, että Bitcoin jatkaa korkeampien matalien laskujen saavuttamista, kun hinta vakiintuu tiukempaan alueeseen välillä 11 200–11 800 dollaria. Markkinatietoyritys, äskettäin asiakkaille osoitetussa uutiskirjeessä, Stack Fund sanoi :

”12 000 dollarin tason uusintatesti on nähtävissä, kun härän lipun muodostuminen kiteytyy. Stack uskoo, että nykyinen markkinarakenne pysyy ennallaan, ellei 10 500 dollarin tasoa rikota. Kun otetaan huomioon tämänhetkinen taloudellinen tausta ja heikentynyt dollari, meidän pitäisi edelleen nähdä nousevan vauhdin eteneminen eteenpäin Bitcoinille. “

Yritys huomautti myös Bitcoinin kasvavasta korrelaatiosta kullan kanssa ja huomautti, että BTC-hinta korjattiin 2,7%, kun kulta vei 9% aiemmin tällä viikolla

Tutkijoiden mukaan Bitcoinille on ainutlaatuinen piirre, että omaisuuserä on jonkin verran suojattu laajemmalta markkinoiden volatiliteetilta, koska sen korrelaatio kullan ja osakkeiden välillä muuttuu riippuen kunkin markkinoiden hintatoimesta. Stacks Fund sanoi:

„Huolimatta viimeaikaisesta BTC-kulta-korrelaation piikistä, joka koskettaa maaliskuun huippua, kullan ennätyksellinen lasku ei ole vaikuttanut Bitcoin-hintaan merkittävästi, koska digitaalinen omaisuus palaa takaisin osakemuotoiseen suhteeseen ylläpitääkseen nousevaa hintakehitystään.“

Security is the biggest challenge to DeFi’s continued growth,“ says one blockchain executive

Richard Ma, CEO and co-founder of blockchain security company Quantstamp, explained that DeFIs have the potential to change our financial ecosystem, but security remains a major challenge.

„We believe that security is very important to the growth of DeFi,“ he said today at the Unitize digital conference. Ma pointed to the various hacking into DeFi that has occurred so far in 2020, stating that $26 million of DeFi project funds have been stolen this year alone.

Fake tokens at Uniswap are trying to take advantage of the DeFi boom

The growing interest in DeFi
DeFi’s ecosystem has grown almost threefold, from $700 million in December 2019 to $2 billion today. Reflecting on this growth, Ma noted:

„This indicates a desire for an alternative financial system because as you see with COVID-19, banks are printing more and more money and the interest rates that are available in the traditional financial system are quite low. So people are looking for better options.

He specifically noted the expansion of DeFi’s Compound project and said that nearly $700 million has flown into DeFi projects to earn returns that are much higher than those offered by the traditional financial system.

Users are increasing, but only five DeFi projects account for 94% of blocked funds

But the security problems continue
According to Ma, while DeFi projects promise financial inclusion, better interest rates and reduced costs, many of them still lack security, which is a critical vulnerability for user funds.

Ma said one of the biggest vectors of attack is through unsecured lending, in which hackers temporarily inflate the value of some assets and deposit them in a lending protocol and then borrow a different asset using the manipulated price.

A DeFi platform allows unsecured lending through a new function
Since these projects are decentralized and there is no way to track and restore illegal transactions, „it is crucial to have adequate security in advance“. Aside from security audits, focusing on live security monitoring, increased transparency and insurance will be the way forward to increase Crypto Comeback Pro potential, Ma concluded.

La performance des contrats perpétuels de Bitcoin éclipsée par les altcoinsNamrata ShuklaPublié il y a

Avec une pandémie inattendue qui paralyse les marchés financiers à travers le monde, les gens ont partout essayé de se sécuriser financièrement. Cependant, un marché volatil n’est le premier choix de personne. Alors que de nombreux investisseurs envisagent toujours d’actifs numériques pour diversifier leurs portefeuilles et atténuer les risques, Bitcoin reste le premier et potentiellement le seul choix pour de nombreux utilisateurs. Cependant, un coup d’œil sur la performance de ces actifs révèle quelque chose d’intéressant. Bitcoin System a été surperformé et comment.

La plus grande crypto-monnaie du monde, Bitcoin, offre aux investisseurs 30,98% de rendements, une énorme marge compte tenu du marché traditionnel

Cependant, d’autres altcoins semblent avoir éclipsé Bitcoin. Les actifs de moyenne et petite capitalisation tels que LINK, Cardano [ADA], Basic Attention Token [BAT], VeChain [VET] et IOST ont surperformé non seulement Bitcoin, mais aussi d’autres versions du marché.

Cela a été démontré par la performance des contrats perpétuels altcoin du marché, les contrats perpétuels de l’EFP ayant généré plus de 40% de retours au mois de juin, selon Binance.

Les contrats perpétuels de VeChain n’étaient pas les seuls à réussir aussi bien, BAT et IOST retournant respectivement 19% et 17%. Au contraire, la plupart des actifs à grande capitalisation ont été observés comme étant négatifs, ETCUSDT notant une perte de 17,38%, suivie de près par le meilleur performeur de l’année dernière, Tezos, avec une perte de 16%.

Il est intéressant de noter que de nombreuses bourses du marché ont rapidement réagi si les actifs à petite capitalisation se portaient si bien. Binance Futures, par exemple, a ajouté 6 nouveaux contrats qui comprenaient Algorand, Zilliqa, Kyber Network, 0x, Compound et Omisego, avec un effet de levier 50x, citant une demande croissante.

Il convient toutefois de noter que le marché étant en phase de consolidation depuis plus d’un mois, les volumes de transactions et les intérêts de juin ont été touchés sur toutes les plateformes. Selon un récent rapport BitMEX , le volume des dérivés a chuté de 35,7% en juin pour s’établir à 393 milliards de dollars. Il s’agit du volume mensuel le plus bas en 2020, alors que le volume au comptant a chuté de 49,3% pour s’établir à 642 milliards de dollars.

Selon les données de Binance, ses contrats à terme ont enregistré une baisse mensuelle de 36%, avec 87,6 milliards de dollars échangés sur ses contrats perpétuels

En outre, Binance Futures a enregistré un volume quotidien moyen de 2,9 milliards de dollars, soit 34% de moins que le volume quotidien moyen en mai. La faible demande de BTC Futures a contribué à cette faible statistique.

La plupart du temps, le volume total échangé sur les marchés à terme de la CTB était inférieur à 10 milliards de dollars, tandis que le pourcentage de volume sur les contrats altcoin était considérablement plus élevé que les mois précédents. Il s’élevait en moyenne à 26,7%, contre 17,9% en mai, tandis que les contrats BTC s’établissaient en moyenne à 73,3% en juin contre 82% en mai.

Au moment de la publication, Bitcoin s’échangeait à 9 396 $, avec un volume de négociation sur 24 heures de 19,2 milliards de dollars.

El Correo de Australia da a la gente la oportunidad de comprar BTC en las oficinas de correos

¿Quién sabía que la oficina de correos ya no era sólo para enviar y recibir paquetes y cartas? En Australia, los clientes ahora pueden comprar monedas y criptodivisas en las oficinas de correos locales.

Australia está llevando Bitcoin a las masas

Uno de los establecimientos más antiguos del país, Australia Post, se ha unido a bitcoin.com.au para dar a los clientes la oportunidad de comprar bitcoin a través de una nueva función conocida como Post Billpay. Esta función se ofrece en más de 3.500 oficinas de correos de todo el país.

En el momento de redactar este informe, el sistema de correos australiano permitirá a los usuarios comprar BTC y otros activos digitales tanto en efectivo como con tarjetas de crédito a través de bitcoin.com.au, una centralita criptográfica situada en Cremorne, Victoria. El director general de la bolsa, Holger Arians, explicó en un comunicado:

Este es un hito importante para la moneda digital en Australia y en todo el mundo. Demuestra que hay empresas y organizaciones establecidas que quieren aprender sobre las nuevas tecnologías haciendo y no bloqueando… Nuestra misión es hacer que bitcoin sea seguro y fácil para todos los australianos. Para muchas personas, pagar por bitcoin en una oficina de correos de Australia se siente más seguro que transferir fondos en línea, especialmente para los que compran por primera vez.

La oficina de correos ahora sirve básicamente como el sistema de cajeros automáticos de bitcoin personal del país. Los usuarios pueden entrar y comprar su criptodólar cómodamente y sin complicaciones, de la misma manera que enviarían una carta o elegirían enviar o recibir un paquete. Esto también es una prueba más de que bitcoin se está convirtiendo en algo mucho más corriente y legítimo, y de que los clientes están ansiosos por poner sus dedos en los activos digitales.

El Correo de Australia existe desde hace más de 200 años, y se estableció originalmente en el año 1809. Originalmente, Correos de Australia era una industria privada, pero desde entonces ha crecido para servir como uno de los mayores sistemas de correo del interior del país. El jefe de correos original cuando se estableció el sistema era el ex convicto Issac Nichols.

Una nueva forma de comprar Crypto

Susan Nicholson, jefa de negocios y servicios financieros del gobierno del Australia Post, mencionada en una declaración:

Australia Post ha jugado durante mucho tiempo un papel importante en la comunidad para hacer que los servicios sean accesibles a todos. Post Billpay ha sido uno de los métodos de pago de facturas más confiables de Australia durante más de 20 años, y nos complace ofrecer ahora la posibilidad de que las facturas de Bitcoin se paguen en una oficina de correos, lo que vendrá acompañado de una mejora del producto que ofrece la verificación de la identidad y la confirmación del pago de la factura en tiempo real al emisor de la misma.

Según la Oficina de Impuestos de Australia, entre 500.000 y un millón de personas en Australia poseen bitcoin u otras monedas digitales. Bitcoin.com.au dice que está buscando impulsar este número y llevarlo a las nubes en las próximas semanas gracias a las nuevas opciones de compra que está proporcionando.

Der Seitwärtshandel von Bitcoin endet in einer Abwärtsbewegung

Analyst: Der Seitwärtshandel von Bitcoin endet in einer explosiven Abwärtsbewegung

Bitcoin hat heute eine intensive Schwäche erlebt, nachdem es gestern im oberen 9.000-Dollar-Bereich gehandelt wurde.

Seine jüngste Erholung führte es bis zu Höchstständen von 9.800 $, was dem Niveau entspricht, auf dem es einen erheblichen Verkaufsdruck vorfand, der seinen Preis in der Folge nach unten fallen ließ.

Die Fortsetzung der hier eingetretenen Abwärtsdynamik bei Bitcoin laut Bitcoin Era scheint darauf hinzudeuten, dass in den kommenden Tagen und Wochen eine weitere Schwäche bevorsteht.

Ein populärer Analyst stellt nun fest, dass er glaubt, dass der seit langem anhaltende Seitwärtshandel der Krypto-Währung schnell zu Ende geht.

Er behauptet, dass der BTC in Richtung der mittleren 8.000-Dollar-Region fallen wird, bevor er eine starke Unterstützung findet, die seinen Abstieg verlangsamt.

Dessen ungeachtet stellen andere Analysten fest, dass der mittelfristige Trend des Referenzindexes für digitale Vermögenswerte gleich bleibt, bis er unter 9.200 $ fällt.

Anfang dieser Woche sah sich Bitcoin mit einer entschiedenen Ablehnung bei 9.800 $ konfrontiert, die das Unternehmen auf Tiefststände von 9.600 $ zurückfallen ließ.

Von diesem Zeitpunkt an handelte das Krypto über einen längeren Zeitraum seitwärts und hatte Mühe, eine klare Dynamik in beide Richtungen zu erreichen.

Seither hat er diese Stabilität verloren und ist auf ein Tief gesunken, was auf eine grundlegende Schwäche unter den Käufern der Krypto-Währung hindeutet.

Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels wird Bitcoin bei seinem derzeitigen Preis von 9.300 USD um über 3 % nach unten gehandelt. Die Region zwischen 9.000 und 9.400 $ war eine starke Unterstützung, aber es ist unklar, ob diese Region auch in den kommenden Stunden und Tagen stark bleiben wird.

Ein Analyst erklärte kürzlich, dass er genau beobachtet, wie die BTC auf ihre wichtigste kurzfristige Unterstützung bei 9.260 $ reagiert, um zu erfahren, wohin sie sich als nächstes entwickeln könnte.

Er fügte hinzu, dass diese jüngste Ablehnung bei 9.800 USD ihn glauben lässt, dass sie in naher Zukunft weiter nach unten sinken wird.

„Der Bereich von 9.260 $ bleibt ein wichtiges Niveau für Bitcoin, insbesondere bei höheren Zeitrahmen. Ein Vorlauf von 9138 Dollar auf 9.800 Dollar, nur damit der Preis wieder auf 9.900 Dollar fällt, lässt mich schnell denken, dass wir den Rückgang weiter verfolgen werden. Bis zum Beweis des Gegenteils wird es nur kurze Zeit dauern, bis das Gegenteil bewiesen ist“, sagte er.